Kontakty z dzieckiem

Kwestia kontaktów z dzieckiem jest bardzo istotna zarówno z punktu widzenia małoletniego, jak i obojga jego rodziców. W zależności od sytuacji kontakty dziecka z rodzicem, z którym małoletni stale nie mieszka mogą odbywać się np.
adwokat-kontakty-opole

Adwokat w sprawie o kontakty z dzieckiem 

Zakres i rodzaj tych kontaktów zależy od więzi emocjonalnej dziecka z rodzicem, wieku małoletniego, odpowiedzialności rodzicielskiej rodzica, pod opieką którego małoletni nie pozostaje. Te wszystkie elementy mają wpływ na zakres i częstotliwość kontaktów rodzica z dzieckiem. W sytuacji sporu sąd zazwyczaj kieruje strony na specjalistyczne badania psychologiczne,

które przeprowadza Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów bądź biegły psycholog. Pomożemy Państwu tak zgromadzić materiał dowodowy w sprawie, aby możliwe było uzyskanie satysfakcjonującego dla Państwa rozstrzygnięcia.

Adwokat Jolanta Przystalska

Adwokat Igor Pyrdek

Adwokat Kontakty Opole

Kancelaria Prawa Rodzinnego z Opola oferuje prowadzenie spraw z zakresu uregulowania władzy rodzicielskiej, w tym kontaktów rodziców z dziećmi. Kwestia kontaktów z dzieckiem jest niezwykle istotnym działem prawa rodzinnego. Aktualnie w Polskim prawie istnieją dwa rodzaje kontaktów, jakie mogą być ustalone. Pierwszy z nich to możliwość przebywania z dzieckiem osobiście. W takiej sytuacji możliwe są odwiedziny czy wspólne wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Drugi rodzaj kontaktów (sprawdź adwokat kontakty Opole) to możliwość porozumiewania się z małoletnim w sposób korespondencyjny lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Niezwykle istotnym faktem, o którym każdy adwokat kontakty Opole musi wiedzieć, jest szczególny charakter tego typu spraw. Niezwykle delikatny i emocjonalny, jak w każdym przypadku gdy decyzja sądu i dorosłych ma wpływ na życie dziecka. Rozstrzygnięcie postępowania o ustalenie kontaktów w Opolu będzie rzutować na przyszłość małoletniego. Najczęściej takie sprawy prowadzone są równolegle do spraw rozwodowych czy o ustalenie alimentów. Jako profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w sprawach prawa rodzinnego, gwarantujemy odpowiednie podejście, dyskrecję oraz dbałość o każdy szczegół powierzonej sprawy.