Rozwód i separacja

Sprawy rozwodowe

Sprawy o rozwód czy o separację są prawami niezwykle delikatnymi, wymagającymi pomocy specjalisty. Pomagamy naszym Klientom rozwieźć się z korzyścią dla Nich. Sąd w wyroku rozwodowym rozwiązuje małżeństwo stron bądź bez orzekania o wini, bądź z orzeczeniem o winie, orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, ustala sposób kontaktów z dziećmi oraz wysokość świadczenia alimentacyjnego na rzecz małoletnich dzieci stron. Na wniosek jeden ze stron sąd ustala także sposób korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

adwokat-rozwod-opole

Przy podejmowaniu decyzji o rozwodzie należy dokładnie przemyśleć kwestię orzekania o winie małżonka. W sytuacji bowiem ustalania, że winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron ponosi jeden z małżonków, małżonkowi niewinnemu należą się alimenty od małżonka wyłącznie winnego w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron, o ile rozwód przyczynił się do istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek rozwodu. Alimenty te są dożywotnie, bądź do czasu wstąpienia przez małżonka niewinnego w nowy związek małżeński. W sytuacji gdy sąd nie orzeka o winie w rozkładzie pożycia drugiemu małżonkowi należą się alimenty w sytuacji gdy znajduje się w niedostatku. Obowiązek ten trwa co do zasady przez pięć lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lecz w szczególnych przypadkach może być przedłużony na dalsze okresy.

Wyrok separacyjny zawiera te same elementy co wyrok rozwodowy z tym, że sąd nie rozwiązuje małżeństwa przez rozwód lecz orzeka separacji małżonków. Na zgody wniosek stron są znosi separację pomiędzy stronami. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego strony nie pozostają już we wspólności majątkowej małżeńskiej i nie dziedziczą po sobie.

W sprawie o rozwód czy o separację należy pamiętać o możliwości złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia przez czas trwania postępowania tak co do alimentów, jak i co do sprawowania pieczy nad małoletnimi dziećmi oraz w zakresie kontaktów przez czas trwania postępowania rozwodowego czy separacyjnego. To tymczasowe rozstrzygnięcie sądu, które ułatwia przejść przez burzliwy proces rozwodowy i uporządkować sporne kwestie jeszcze na etapie postępowania sądowego.

Adwokat Jolanta Przystalska

Adwokat Igor Pyrdek

Adwokat Rozwód Opole

Sprawy rozwodowe są zawsze niezwykle wymagające. Warto w tej sytuacji mieć przy sobie adwokata, który od lat specjalizuje się w sprawach rozwodowych i posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego (sprawdź ofertę adwokat rozwód Opole). W naszej kancelarii prawa rodzinnego pomagamy Klientom rozwieźć się z korzyścią dla Nich. Niezależnie czy związek małżeński rozwiązywany jest z orzeczeniem o winie lub nie, dokładamy wszelkich starać by zabezpieczyć wszystkie potrzeby naszego Klienta. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że rozwód to ogromny stres, a czasem emocje dla każdej ze stron. Mamy świadomość, że obecność dobrego adwokata od rozwodów pozwala przejść przez ten czas, jak najlepiej. Dobry adwokat rodzinny to człowiek doświadczony w sprawach rodzinnych i wyrozumiały, znający realia życia. Mamy świadomość, że rozwód to trudny okres w życiu. Często w przypadku rozwodów, na sali sądowej podnoszone są tematy drażliwe, intymne problemy i los wspólnych dzieci.

Rozwód Opole

Z jakich elementów może składać się orzeczenie sądu podcza rozwodu? Jednym z podstawowych faktów, o jakich orzeka sąd w trakcie sprawy rozwodowej jest wina w rozkładzie pożycia. W takiej sytuacji może być wskazany jeden z małżonków, jako ten ponoszący winę rozkładu pożycia. Za zgodą obu małżonków można jednak od tego odstąpić. Jeżeli małżonkowie sprawują władzę rodzicielską, sąd musi zająć się także tą kwestią. W trakcie rozwodu sąd może przekazać władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczyć ją drugiej stronie. Możliwe jest także pozostawienie równych praw obu opiekunom na ich wspólny wniosek. W takiej sytuacji zawierane jest porozumienie pomiędzy nimi i w jego oparciu następują kontakty z dzieckiem. Równocześnie z władzą rodzicielską toczą się postępowania dotyczące alimentów. Ostatnią ze spraw, która poruszana jest w trakcie rozwodu jest podział majątku.